Salvatore TROTTA – raccolta di poesie

0
815

A mamm

 

Quand Ddìj cià caccèt do Paradís

p’cchè jèmm stèt ‘n póch f’tènt,

cià r’p’nzèt a quill chév ditt a Èv.

E, s’ccóm u Patratèrn è púr bbón

a  p’nzèt ca fors, jév stèt n’ póch s’vér

allór ha rr’jalèt e figghj síj nu ross cumpl’mènt:

na ggiój immèns, u prim surrís quand c’ nasc.

E’ l’amór cchiù bèll du munn

ca t’ccumpagn fín ca camp

ccusì a cr’jet a mamm.

 

Salvatore Trotta

 

Ricordiamoci che Eva era stata cacciata dal Paradiso e quasi maledetta per quello che aveva fatto insieme ad Adamo,

secondo l’autore, in seguito  il ruolo della mamma è stato riabilitato dal buon Dio come pure l’amore tra madre e figlio.

 

 

 

 

 

                A propos’t di Ddíj

 

Ddíj è luvér ca cià rialèt a mamm,

ma p’cchè íma suffrì quand jèss c’ lass?

E già! a p’nsèt Ddíj. P’  rrènn u d’stacch mén d’l’rús

l’ha mannèt na v’cchièj chjín d’ malann, lamènt,

nu caratt’r ‘mpossibb’l da s’ppurtà.

Mèn a mmèn i figghj e chi sta ttùrn pèrdn a pacènz

e c sent’n n’póch cchiù alluntanèt.

C pr’par’n a póch a póch a mancanz ca m’nì

e accett’n ch na strètt o cór púr a mort.

Ma a fín i cùnt a mamm è ssèmp a mamm e

d’ quìst n’cìma mèj scurdà.

 

Salvatore Trotta

 

Una considerazione filosofica? Una constatazione vissuta? Chiamatela come volete ma l’autore la vede così ed è convinto intimamente che l’accettazione, sebbene a malincuore,  della morte dei propri cari anziani sia opera di Dio

per mitigare l’amarezza del distacco.

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.